Presko?i? na obsah

RENOLIT

Mazivá RENOLIT ur?ené na trvalé a dlhodobé mazanie excelujú v?aka ich vysokému vykonu, spo?ahlivosti a kompatibilite s r?znymi procesmi. Zároveň ich priaznivo tolerujú tesniace materiály.

Max execution time: 240