Presko?i? na obsah

RENOFORM

Spolo?nos? FUCHS s produktovym radom RENOFORM priná?a na trh mazivá vhodné pre prakticky v?etky procesy v oblasti tvárnenia. Sú stelesnením najvy??ej kvality a ?pi?kovych vysledkov pri praktickom pou?ití – bez oh?adu na to, ?i ide o ?ahanie/h?bkové ?ahanie, dierovanie, presné rezanie, valcovanie, lisovanie za studena, ?ahanie dr?tov, potrubí a ty?í, alebo interné vysokotlakové tvárnenie kovov.

Max execution time: 240