Presko?i? na obsah

PENTOSIN

Kvapaliny pre dvojspojkové prevodovky (DCTF) z radu PENTOSIN sp?ňajú najvy??ie kvalitatívne po?iadavky od vyrobcov p?vodného vybavenia. Tieto produkty poskytujú optimálnu ochranu a efektívnos? v?aka najnov?ej technológií a sú prisp?sobené na pou?itie v skoro v?etkych typoch vozidiel.

Max execution time: 240