Presko?i? na obsah

GLEITMO

Medzi produkty zna?ky GLEITMO patria suché filmové povlaky ur?ené do potrubí, odolné a mimoriadne kvalitné mazivá s tuhym filmom, ?peciálne mazacie pasty a pasty na ú?ely mazania a montá?e. Medzi typické oblasti pou?itia patria valivé a be?né lo?iská a tvorba povlaku na skrutkách/?apoch, klznych li?tách a tesneniach, ako sú O-krú?ky. ?peciálne zmesi s bielymi tuhymi mazivami a mazivami, ktoré sú odolné vo?i vysokym teplotám a kyslíku kompletizujú túto ponuku.

Max execution time: 240