Presko?i? na obsah

CEPLATTYN

Pred viac ako 50 rokmi bol predstaveny CEPLATTYN ako prvé sprejovate?né pri?navé mazivo bez obsahu asfaltu a rozpú??adiel. Od tych ?ias ho neustále vylep?ujeme. V sú?asnosti je u? táto zna?ka známa po celom svete a pou?íva sa v r?znych oblastiach priemyslu, ako sú otvorené prevodovky alebo rúrkové mlyny, rota?né pece, su?iarne, mlyny na rudu alebo kalcinátory, na oto?nych lo?iskách, stojanoch alebo klznych li?tách, ako aj pri mazaní oce?ovych lán.

Max execution time: 240