Presko?i? na obsah

CARBAFLO

Mazivá CARBAFLO poskytujú mimoriadne nízky koeficient trenia, vynikajúce vlastnosti na ochranu pred opotrebením a ?pi?kovú pevnos? mazivového filmu. Sú kompatibilné s konven?nymi elastomérmi a plastami, s vodou netvoria emulziu, ani sa nerozpú??ajú v palivách ?i be?nych rozpú??adlách. Nie sú hor?avé ani neoxidujú. Sú ideálne na pou?itie aj v tych najnepriaznivej?ích environmentálnych podmienkach a pri extrémnych teplotách.

Max execution time: 240