Presko?i? na obsah

A u? to vedia v?etci – na?e mazivá sú ?pi?ka

  • Spolo?nos? FUCHS ?erpá z dlhoro?nych partnerstiev v oblasti po?iato?ného plnenia novych zariadení.
  • Ako svojho prednostného partnera si nás zvolil nemenovany popredny ?kandinávsky vyrobca ú?itkovych automobilov.
  • Spolo?nos? FUCHS sa v roku 2014 stala laureátom ocenenia ?The Volkswagen Group Award“. Toto ocenenie, ktorym VW ka?doro?ne vzdáva hold svojim najlep?ím dodávate?om, je len ?al?ím d?kazom o na?ej dobre fungujúcej spolupráci so zákazníkmi.
  • Spolo?nos? FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH bola v roku 2015 za svoje vynimo?né slu?by ocenená aj menovaním do pozície ?strategického dodávate?a“ spolo?nosti RWE Group Purchasing

Certifikovaná udr?ate?nos?

Spolo?nos? FUCHS má v ponuke naj?ir?ie portfólio bio-mazív siahajúcich od olejov pre be?né re?azové píly a? po motorové oleje najvy??ej kvality. Mnoho z na?ich biologicky odbúrate?nych produktov nesie Európsku environmentálnu zna?ku (Euro-Marguerite). Nová séria biologicky odbúrate?nych hydraulickych a prevodovych olejov bola vyvinutá v rámci produktového radu PLANTO na báze nasyteného esteru Podiel obnovite?nych surovín v tomto prípade presahuje 50 %, pri?om tieto produkty dokázali svoje ?pi?kové parametre preukáza? aj v reálnom nasadení.

Spolo?nos? FUCHS sa zároveň aktívne zú?astňuje európskeho ?tandardiza?ného procesu pre mazivá na biologickej báze. Okrem iného sem patria práce na terminológii, ako aj stanovovanie obsahu na biologickej báze, kritériá pre udr?ate?nos?, audit so zameraním na ekológiu a certifikácia. Jeden zo zamestnancov spolo?nosti FUCHS stojí na ?ele pracovnej skupiny Európskeho vyboru pre vyvoj v?eobecného ?tandardu pre bio-mazivá.

Rychly kontakt

Hlavné sídlo (Brezno):
+421 48 28 58 750

Technicky servis:
+421 948 270 771

Branch office (Stupava):
+421 2 208 62 760

82大香伊在人线免费-大香蕉在线视频观看-大香伊蕉国产