Presko?i? na obsah

Rie?enia od najv???ieho nezávislého vyrobcu mazív na svete

Spolo?nos? FUCHS je globálna podniková skupina s nemeckymi koreňmi, ktorá sa u? viac ako 85 rokov venuje vyvoju, vyrobe a predaju mazív a sprievodnych ?pecializovanych prípravkov – pre prakticky v?etky formy pou?itia a priemyselné odvetvia. Podniková skupina FUCHS Group s pribli?ne 62 spolo?nos?ami a takmer 5 600 zamestnancami po celom svete je poprednym nezávislym dodávate?om mazív.

Produktová skladba spolo?nosti FUCHS obsahuje viac ako 10 000 produktov a sprievodnych slu?ieb v ?iestich hlavnych kategóriách:

Automobilové mazivá

Priemyselné mazivá

Mazacie tuky

Mazivá na obrábanie kovov

Mazivá na ?peciálne pou?itie

Slu?by

Spolo?nos? FUCHS má viac ako 100 000 zákazníkov z nasledujúcich odvetviach: automobiloví dodávatelia, vyrobcovia p?vodného vybavenia (OEM), ?a?ba a prieskum, obrábanie kovov, po?nohospodárstvo a lesníctvo, letectvo, energetika, strojárstvo, stavebníctvo a doprava, odvetvie oceliarstva, kovov a cementu, potravinárstvo, sklárstvo, odlievanie, odvetvie kovania a mnohé ?al?ie.

Spolo?nos? FUCHS v úzkej spolupráci so zákazníkom vyvíja holistické, inovatívne a na mieru prisp?sobené rie?enia pre najr?znej?ie ú?ely pou?itia. Spolo?nos? FUCHS je ako vyrobca mazív stelesnením vykonu a udr?ate?nosti, bezpe?nosti, spo?ahlivosti, efektívnosti a úspory nákladov. FUCHS vyslovuje svoj prís?ub: ide o technológie, ktoré majú mimoriadnu návratnos?.

FUCHS na Slovensku - Zaru?ené priblí?enie sa k zákazníkovi

Na celom Slovensku zabezpe?uje spokojnos? na?ich zákazníkov tím 5 odborníkov (obchodné a technické oddelenie). Bez oh?adu na ich po?iadavky FUCHS OIL CORP. (SK), spol. r. o. má ideálne mazivá pre ich ?pecifické aplikácie a procesy. V na?om technologickom centre spájame interdisciplinárnu expertízu rychlym a efektívnym sp?sobom a pracujeme na inovatívnych rie?eniach s mazivami, ktoré uspokojujú ka?dodenné po?iadavky.

 

Rok zalo?enia1992
AdresaSlovakia, 97701 Brezno, ?túrova 51
OdvetviaVyskum & vyvoj, predaj automobilovych mazív, mazív na obrábanie kovov, prípravkov na prevenciu korózie, priemyselnych ?istiacich prostriedkov, priemyselnych olejov a mazív
Mana?mentMiroslav Kolen?ík (konate? spolo?nosti)
HoldingFUCHS PETROLUB SE
Po?et lokálnych zamestnancov13
Certifikáty
FOSK
STN EN ISO 9001: 2016/EN ISO 9001: 2015
Certifikáty
FES
DIN EN ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, DIN EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, KTA 1401

Kontakt

Sídlo spolo?nosti:
FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r.o.
?túrova 51
97701 Brezno

Tel: +421 48 28 58 750 (a? 756)
Fax: +421 48 28 58 759
Email: [email protected]

Branch Office:
FUCHS OIL CORP. (SK), spol. s r.o.
Dlhá 1
90031 Stupava

Tel: +421 2 208 62 760
Email: [email protected]
 

Podniková prezentácia a video

Rychly kontakt

Hlavné sídlo (Brezno):
+421 48 28 58 750

Technicky servis:
+421 948 270 771

Branch office (Stupava):
+421 2 208 62 760

82大香伊在人线免费-大香蕉在线视频观看-大香伊蕉国产