Presko?i? na obsah

Preprava

?elezni?ná | Lodná | Letecká | Vy?ahy | Cestná

Spolo?nos? FUCHS u? viac ako 85 rokov sústre?uje svoje aktivity do oblasti vyvoja inovatívnych mazív. V?aka tejto ?pecializácii sa nám darí neustále rás? – geograficky, technicky, aj z h?adiska po?tu potenciálnych foriem pou?itia. Spolo?nos? FUCHS je v sú?asnosti celosvetovym stelesnením mazív najvy??ej kvality a s nimi súvisiacich ?pecializovanych produktov, ktoré nachádzajú svoje uplatnenie v prakticky v?etkych oblastiach prepravy. ?i u? ide o motorové alebo prevodové oleje pre nákladné vozidlá a vlaky, vysoko kvalitné hydraulické oleje alebo ?peciálne mazivá.

Stiahnu? materiál

Max execution time: 240