Presko?i? na obsah

Iné odvetvia

Chemicky priemysel | Celulóza a papier | Zdravotníctvo a farmácia | Elektronika | Biela technika | Elektrické náradie | Servisné spolo?nosti | Textil | Chladiarenstvo | Gumárensky priemysel

V?etky priemyselné odvetvia kladú na pou?ívané mazivá ?pecifické po?iadavky. Pri vybere správneho maziva nie je d?le?ity len dostupny sortiment ?peciálnych mazív – rovnako vyznamné sú aj skúsenosti a know-how. FUCHS má v ponuke v?etko potrebné: rie?enia ?ité na mieru konkrétnych odvetví, ako aj mnohoro?nú praktickú odbornos?.

Stiahnu? materiál

Max execution time: 240