Presko?i? na obsah

Zlievarensky priemysel

Odlievanie pri vysokom a nízkom tlaku | Odlievanie do foriem pri nízkych teplotách a pod tlakom

Pre odlievanie do foriem pod tlakom a iné druhy odlievania ponúka spolo?nos? FUCHS LUBRITECH komplexny a mimoriadne kvalitny produktovy sortiment. Produkty zna?ky LUBRODAL obhospodarujú cely proces od panvovych povlakov cez piestové mazivá a? po odlu?ovacie ?inidlá, a taktie? pomocné produkty ako montá?ne pasty, mazivá pre vypudzova?e alebo anti-spájkovacie pasty.

Stiahnu? materiál

Max execution time: 240