Presko?i? na obsah

Automobilovy priemysel

Osobné automobily | ?ahké ú?itkové vozidlá | Nákladné vozidlá | ú?itkové ?a?ké nákladné vozidlá | Tier 1 a dodávatelia komponentov

Spolo?nos? FUCHS je v?aka svojmu komplexnému portfóliu mazív pre najrozmanitej?ie ú?ely pou?itia poprednym partnerom automobilového priemyslu v oblasti mazív. Spolo?nos? je laureátom mnohych ocenení ude?ovanych v odvetví automobilizmu a automobilovych dodávok – vrátane Ocenenia ZF, Ocenenia VW, Ocenenia pre dodávate?ov spolo?nosti Daimler a je dr?ite?om statusu prednostného dodávate?a spolo?nosti Robert Bosch GmbH.

Stiahnu? materiál

Max execution time: 240