Presko?i? na obsah

Na?i zamestnanci – základ ná?ho úspechu

Na?i zamestnanci sú najhodnotnej?ím zdrojom podnikovej skupiny FUCHS Group. Znalosti, skúsenosti a odhodlanie ka?dého jedného zamestnanca sú zárukou úspe?nych obchodnych aktivít, inovatívnych produktovych rie?ení a spokojnosti zákazníkov.

Ve?kos? a organiza?ná ?truktúra na?ej spolo?nosti je zárukou krátkych komunika?nych a rozhodovacích kanálov, v?aka ktorym je mo?ná spolupráca naprie? r?znymi ?pecializovanymi sférami bez bariér v podobe byrokratickych preká?ok. Pre na?ich zamestnancov to znamená ?iroké spektrum úloh a mno?stvo príle?itostí na prezentovanie svojich nápadov a rozvoj po odbornej aj osobnej stránke.

K 31. decembru 2019 mala podniková skupina FUCHS Group 5 627 zamestnancov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa celkovy po?et zamestnancov zvy?il o 181, ?o predstavuje nárast o 3 %.

 

Rychly kontakt

Hlavné sídlo (Brezno):
+421 48 28 58 750

Technicky servis:
+421 948 270 771

Branch office (Stupava):
+421 2 208 62 760

82大香伊在人线免费-大香蕉在线视频观看-大香伊蕉国产